På denna webbsajt finns mycket information för dig som behandlas med BOTOX®. Informationen finns tillgänglig digitalt var du än befinner dig, vilken tid på dygnet du än behöver den. Du kan även ladda ned broschyrer med sammanfattad information.

Lär dig din sjukdom

Du tjänar på att kunna din sjukdom och din behandling. Då kan du lättare prata med din läkare, enas om förväntningar och på så sätt uppnå bästa möjliga resultat.

Mer om kronisk migrän och BOTOX®

Bedöm din migrän och behandling

Bedöm dina migränbesvär och följ upp hur din migränbehandling fungerar med hjälp av ett digitalt hjälpmedel. Det hjälper dig att förstå din sjukdom och underlättar utvärderingen av migränbehandlingen.

Gör migräntest - HIT6

Så går BOTOX®-behandling till

BOTOX® ges i form av injektioner med hjälp av en tunn nål. Injektionerna ges på det ställe där din sjukdom påverkar dig. Dosen och antalet injektioner per muskel varierar beroende på vilket tillstånd som behandlas.

Mer om behandling med BOTOX®

BOTOX® används för att behandla flera olika sjukdomar. Målet med behandlingen är att du ska kunna uppleva en högre grad av välmående genom minskade symtom.

Mer om resultat av BOTOX®-behandling

Effekt och resultat av BOTOX®-behandling

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om din BOTOX®-behandling.

Ta noga del av informationen i bipacksedeln

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser