Behandling med
BOTOX®-injektioner

Därför får du BOTOX®-behandling

BOTOX® är ett läkemedel godkänt för att behandla ett flertal sjukdomar och symtom. BOTOX® får endast ges av läkare eller sjuksköterska med särskild kompetens och kunskap om hur det ska injiceras. Det är viktigt att du får rätt diagnos innan du börjar din BOTOX®-behandling. Din läkare kan ha konstaterat att du lider av kronisk migrän eller annan sjukdom som BOTOX® har visat sig ha effekt på. Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är ett lämpligt läkemedel för dig.

BOTOX® kan lindra dina symtom

BOTOX® har använts i 30 år för att hjälpa människor att lindra symtomen av flera olika sjukdomar. Den aktiva substansen är botulinumtoxin, som utvinns ur bakterien Clostridium botulinum och fungerar muskelavslappnande. I dag finns ett flertal sjukdomar som är godkända att behandlas med BOTOX®.

Muskelkramper, urinläckage, kraftiga svettningar i armhålor är några sjukdomar och symtom BOTOX® har effekt på. Läs mer om vilka områden som BOTOX® används inom.

BOTOX®-behandlingar

Om du och din läkare bestämt er för behandling med BOTOX®, så kan du som patient förbereda dig genom att läsa mer om hur behandlingen går till

Behandling med BOTOX®

Så går behandling med BOTOX® till

Behandlingen ges i form av injektioner. BOTOX® injiceras direkt i det område på din kropp som är påverkat; din läkare eller sjuksköterska injicerar det vanligen på flera ställen inom det påverkade området. Det är viktigt att injektionerna sker på rätt ställen med rätt dos för att uppnå önskad effekt. Därför kan ofta hjälpmedel, till exempel ultraljud vid spasticitet, användas för att hitta rätt.

Resultat och effekt av BOTOX®-behandling

Dosen av BOTOX® och varaktigheten av effekten varierar beroende på vilket tillstånd du behandlas för. Målet för varje behandling med BOTOX® är att du ska uppleva mindre besvär av din sjukdom och kunna ta del av dina vardagliga aktiviteter i större utsträckning.

Du kan läsa mer om resultat och effekten av BOTOX®. Det underlättar för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din läkare eller sjuksköterska.

Effekt med BOTOX®

Biverkningar av BOTOX®

Precis som alla läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla patienter får alla av dem. Du kan läsa mer om biverkningar för respektive indikation eller på fass.se.

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser