Målet med BOTOX®-behandling

BOTOX® används för att behandla en rad olika åkommor. Målet med behandlingen är att du ska minska dina symtom och kunna uppleva en högre grad livskvalitet och ökat välmående. BOTOX® kan inte bota den aktuella sjukdomen men lindra symtomen.

Tid till förbättring och varaktighet av behandlingseffekten

Kronisk migrän

Effekten av BOTOX® byggs upp över tid. Vissa patienter kan behöva tre injektionscykler för att nå klinisk relevant förbättring. Effekten av en BOTOX®-behandling varar i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad.

Spasticitet i fotled och foten hos barn

Vid ihållande muskelkramper i fotled och foten hos barn som har cerebral pares, märks förbättringen vanligen inom de första två veckorna efter injektionen.

Spasticitet efter stroke

Vid ihållande muskelkramper i handled och hand samt fotled och fot hos patienter som har haft en stroke, kommer en förbättring vanligtvis att märkas inom de första 2 veckorna efter injektionen. Den maximala effekten märks vanligtvis ungefär 4 till 6 veckor efter behandlingen. De flesta patienter injiceras igen efter mellan 12 till 16 veckor. Behandling bör inte ges oftare än var 12:e vecka.

Kramp i ögonlock och ansikte

Vid ihållande muskelkramper i ögonlock och ansikte, kommer du vanligtvis att märka en förbättring inom 3 dagar efter injektionen och maximal effekt märks vanligtvis efter 1 till 2 veckor.

Kramp i nacke och skuldror

Vid ihållande muskelkramper i nacke och skuldror, så kallad cervikal dystoni, kommer en förbättring vanligtvis att märkas inom 2 veckor efter injektionen. Den maximala effekten märks vanligtvis ungefär 6 veckor efter behandlingen.

Överaktiv blåsa och läckage

Vid urinläckage på grund av överaktiv blåsa, kommer en förbättring vanligtvis att märkas inom 2 veckor efter injektionen. Vanligtvis varar effekten i 6-7 månader efter injektionen, men individuella skillnader förekommer.

Urinläckage vid nervskada

Vid urinläckage på grund av problem med urinblåsan som förknippas med ryggmärgsskada eller multipel skleros, kommer en förbättring vanligtvis att märkas inom 2 veckor efter injektionen. Vanligtvis varar effekten till ungefär 8-9 månader efter injektionen, men individuella skillnader förekommer.

Kraftiga svettningar i armhåla

För kraftig svettning i armhålorna, kommer du vanligtvis att märka en förbättring inom den första veckan efter injektionen. Vanligtvis varar effekten i genomsnitt 7,5 månader efter den första injektionen, och ungefär 1 av 4 patienter märker fortfarande effekt efter ett år.

Vanliga biverkningar av BOTOX®

BOTOX® är ett läkemedel och precis som andra läkemedel kan man få biverkningar av BOTOX®. Det betyder inte att alla får dem. Till skillnad från ett läkemedel i tablettform verkar i hela kroppen verkar BOTOX® framför allt lokalt där injektionen sker, vilket speglar biverkningsprofilen. Biverkningarna beror därför till viss del var på kroppen du fått injektionen och för vilket tillstånd.

Generella biverkningar av BOTOX®-behandling är till exempel smärta och svullnad vid injektionsstället, muskelspändhet, muskelsvaghet och domningar, hudutslag och klåda, men också illamående och yrsel. Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter injektionen. De sitter vanligtvis i endast en kort tid efter injektionstillfället men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.

Ta upp eventuella biverkningar med din behandlande läkare eller sjuksköterska. Det finns även hjälp att få med att lindra många biverkningar.

Läs mer om biverkningar och generell försiktighet med BOTOX®-behandling på fass.se.

Muskelkramper, urinläckage, kraftiga svettningar i armhålorna är några tillstånd BOTOX® används för. Du kan läsa mer effekt- och biverkningsprofilen för respektive område.

BOTOX®-behandlingar

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser