BOTOX®-behandling

BOTOX® ges i form av injektioner med hjälp av en tunn nål. Injektionerna ges på det ställe där din sjukdom påverkar dig, i utvalda muskler eller ställen i huden. Antalet injektioner och dosen varierar beroende på vilket tillstånd som ska behandlas. Därför kommer din läkare eller sjuksköterska att avgöra hur mycket, hur ofta, samt var exakt du ska få BOTOX®. Det rekommenderas att lägsta effektiva dosen används, för att minska risken för biverkningar. Om inte önskad effekt uppnås med den aktuella dosen kan din läkare föreslå att öka dosen.

Förberedelser inför BOTOX®-behandling

Det är viktigt att du har fått korrekt diagnos innan du påbörjar BOTOX®-behandling. Detta för att din läkare ska kunna ge dig rätt behandling och bästa effekt ska uppnås. För att underlätta i samtalet med din läkare eller sjuksköterska inför BOTOX®-behandlingen, kan du läsa på om behandlingen, skriva ned de eventuella frågor du har samt eventuella allergier du har. Är det kronisk migrän som du fått ordinerat BOTOX® för kan det vara skäl att bedöma dina besvär av kronisk migrän mer specifikt, om så inte redan skett. Det kommer underlätta utvärderingen av behandlingen.

Under BOTOX®-behandling

Behandling med BOTOX® är oftast en förhållandevis kort procedur mellan 15-30 minuter. Området som injektionerna ska ges i tvättas av och eventuell bedövning ges. Läkaren kommer även undersöka dig för eventuell infektion där injektionerna ska ges. Om det finns en pågående infektion så kommer din behandling att bokas om till ett senare tillfälle när infektionen läkt ut.

Injektionerna sprutas in via en tunn nål. I de allra flesta fall känns injektionerna inte mer än ett nålstick, men säg till om du upplever smärta och vill ta en paus. Du behöver inte förbereda dig för att stanna över dagen på kliniken. Läkaren kan be dig stanna en stund för att se att du mår bra och informera dig om vad du behöver tänka på efter en behandling med BOTOX®.

Efter BOTOX®-behandling

I de allra flesta fall kan du efter en behandling utföra dina dagliga aktiviteter som vanligt. Som vid alla injektioner är det möjligt att injektionsförfarandet kan leda till infektion, smärta, svullnad, onormal känsla i huden, till exempel stickningar eller domningar, minskad känsel i huden, ömhet, rodnad och/eller blödning/blåmärken vid injektionsstället. Det brukar i regel försvinna efter några timmar.

Vissa kan uppleva ett blodtrycksfall eller svimma. Detta kan vara följden av smärta och/eller allmänpåverkan förenad med injektionen. Om du inte varit fysiskt aktiv under en längre tid innan du fick BOTOX®, ska du efter injektionen påbörja fysiska aktiviteter gradvis efter behandlingen kommande dagar.

Biverkningar av BOTOX®

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får alla av dem. Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser