Ihållande muskelkramper i fotleden och foten hos barn med cerebral pares som komplement till rehabilitering

Felställning av fötterna kan uppstå till följd av cerebral pares. BOTOX® används för att lindra de ihållande muskelkramperna i benen.

Cerebral pares

När armar och ben sätts i rörelse samarbetar olika skelettmuskler i armar eller ben för att antingen dras samman eller slappna av. För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver de få instruktioner från hjärnan, vilka skickas ut som elektriska signaler till musklerna. Vid cerebral pares kan spasticitet uppstå, vilket är en överaktivitet i musklerna som orsakas av att för många elektriska signaler skickas till musklerna och muskelspänningar uppstår.

En mängd olika händelser kan ligga bakom uppkomsten av cerebral pares. De flesta anses höra i hop med fosterlivet, till exempel infektioner eller problem med moderkakan. Hjärnskador kan även uppstå under förlossningen som ett resultat av syrebrist eller bero på hjärninflammation eller drunkningsolyckor under barnets första levnadsår.

Orsaker till spetsfot eller tågång hos barn

Cerebral pares är ett samlingsnamn för olika störningar som påverkar muskelrörelser och kroppshållning. Vid spastisk cerebral pares är kontrollen över musklerna nedsatt så att de konstant “bombarderas” av nervsignaler som leder till ihållande muskelkramper.

För höga muskelspänningar i benmusklerna kan resultera i ett onormalt gångsätt, till exempel ”tågång”, som vanligen orsakas av muskelstelhet i vaden. Detta medför att barnet inte kan sätta ner hälen på marken vid gång och barnet börjar gå på tå. Om vadmusklerna inte tränas eller behandlas kan de bli permanent förkortade, så att foten eller knäet fixeras i en onormal position, kallad spetsfot.

Behandling med BOTOX® kan lindra muskelspänningar

Behandling med BOTOX® verkar lokalt i de injicerade musklerna och minskar de ihållande kramperna så att musklerna kan arbeta mer normalt. Man kan säga att BOTOX® öppnar upp ett tidsfönster för stretching och andra rörelseövningar under ledning av sjukgymnast. BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. BOTOX® injiceras och verkar lokalt i de drabbade musklerna. Här dämpar det ”bombardemanget” av nervsignaler till muskeln. Det gör att muskelspänningen minskas. Om ni fått BOTOX® rekommenderat för ert barn så har ert barns läkare bedömt att sjukgymnastik och/eller arbetsterapi behöver kompletteras med just BOTOX®-injektioner för att uppnå önskat behandlingsresultat. Behandlingen är godkänd från två års ålder.

En bättre utsträckning av spastiska muskler minskar även risken för kontrakturer (åtstramning av muskler och senor). Behandlingen kan också öka möjligheten till normal rörelseutveckling och minska eller fördröja behovet av kirurgiska ingrepp.

BOTOX® injiceras lokalt i muskeln och i sådana doser att risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen är mycket liten. Dessutom försvinner effekten av BOTOX® ur kroppen helt och hållet efter ett antal månader om inte behandlingen upprepas.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Virusinfektion, öroninfektion.
Vanliga Sömnighet, svårigheter att gå, domningar, utslag, muskelsmärta, muskelsvaghet, smärta i extremiteterna t.ex. händer och fingrar, urininkontinens (urinläckage), generell sjukdomskänsla, smärta vid injektionsstället, svaghetskänsla, trilla omkull.

 

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

Steg 1

Inför behandlingen med BOTOX® brukar en individuell behandlingsplan tas fram där både vårdpersonal och förälder/vårdnadshavare medverkar. De uppsatta målen ska vara realistiska och bygga på barnets förmågor och begränsningar.

Steg 2

Cirka en timme före behandlingen kan man ge lokalbedövande kräm på huden. Nålsticken känns ungefär som vid en blodprovstagning. Till små eller oroliga barn kan ett lätt lugnande medel ges. I en del fall kan en lätt narkos behövas för att behandlingen ska kunna ges. Injektioner med BOTOX® ges i mycket svaga doser direkt i muskeln på noggrant utvalda ställen. Flera ställen på samma muskel kan injiceras vid samma tillfälle. Detta beror på muskelns storlek och hur påverkad den är.

Steg 3

Små doser av BOTOX® injiceras i vaden. Nålens spets kan kopplas till en så kallad EMG-apparat, som ljuder när nålen träffar den spastiska muskeln. Via apparatens högtalare kan läkaren höra de elektriska signalerna som ”bombarderar” den spända/spastiska muskeln likt ett sprakande ljud. Vid behov kan läkaren även via nålen stimulera och dra i hop den muskel som ska behandlas. I bland används också ultraljud för att se var nålen går in i muskeln.

BOTOX® botar inte cerebral pares. Hur bra resultatet blir beror på graden av kramp (spasticitet) och/eller kontraktur i muskeln, barnets ålder, hur lämpat barnet är för den här sortens behandling samt efterbehandlingen.

Efter BOTOX®-behandling

Sjukgymnastik hjälper till att optimera och förlänga effekten av BOTOX®-behandlingen och är en nödvändig del i behandlingsplanen för barn med cerebral pares. Behandlingen kan omfatta stretching, styrketräning, gipsförband, skenor för positionering och fixering samt rörelseträning. Sjukgymnastiken hjälper barnet att få kontroll över musklerna samt förbättra balans och rörlighet.

Efter cirka tre månader görs uppföljande kontroller där sjukgymnasten mäter ledrörlighet, bedömer muskeltonus och muskellängd. Hos barn med spasticitet i benen ses en förbättring i gångmönstret (från tågång till normal häl-till-tågång) vanligen 2 till 4 veckor efter behandling. Maximalt resultat uppnås vanligen 4-6 veckor efter injektionstillfället. De finns ingen garanti på att behandlingsresultatet blir exakt likadant varje gång.

Effekt av BOTOX®

Det finns ingen övre åldersgräns för behandling med BOTOX® för cerebral pares. Hur länge man fortsätter avgörs i bedömningen mellan familj, läkare och sjukgymnast.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser