Ihållande muskelkramper i nacke och skuldror

Cervikal dystoni är en neurologisk rörelserubbning med ihållande muskelkramper. För att lindra dina symtom kan behandling med BOTOX® hjälpa.

Cervikal dystoni

De ihållande muskelkramper och tvångsmässiga vridning du upplever är orsakade av en neurologisk rörelserubbning som kallas för cervikal dystoni. Sjukdomen kan debutera i alla åldrar men förekommer oftast hos vuxna mellan 30-70 år och är vanligare bland kvinnor än hos män.

Sjukdomen innebär en krampaktig vridning av huvudet på grund av ofrivilliga muskelsammandragningar av halsens och nackens muskler. Huvudvridningen kan vara åt höger eller vänster (torticollis), framåt (antercollis), bakåt (retrocollis) eller så kan huvudet dras mot ena axeln (latercollis). Ofta förekommer blandformer av dessa och tillsammans med muskelryckningar.

Huvudvridningarna kan orsaka svåra smärtor i nacke och axlar, ofta kombinerat med huvudvärk. Även kroppshållningen kan påverkas och orsaka smärta och stelhet i muskler som inte är direkt påverkade av själva dystonin.

Orsaken till muskelkramper i nacke och skuldror

Man vet inte exakt varför man får muskelkramperna, men man tror att det har uppstått en rubbning i den del av hjärnan som ger instruktioner till musklerna när du rör och vrider huvudet. För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver de få instruktioner från din hjärna. Instruktionerna skickas ut som elektriska signaler till musklerna. De drabbade nack- och halsmusklerna ”bombarderas” av elektriska signaler som orsakar en ökad muskelspänning och en ofrivillig vridning av huvudet.

Behandling med BOTOX® kan lindra muskelspänningar

Det går inte att bota cervikal dystoni med BOTOX®-behandling, men det kan lindra muskelspänningarna som orsakar huvudvridningarna och minska din upplevda smärta. Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling.

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. BOTOX® injiceras i de drabbade hals- och nackmusklerna. BOTOX® dämpar ”bombardemanget” av nervsignaler till muskeln. Det gör att muskelspänningen hämmas och därmed att symtomen vid cervikal dystoni lindras.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Svårigheter att svälja, muskelsvaghet, smärta.
Vanliga Svullnad och irritation i näsan (rinit), nästäppa eller rinnsnuva, hosta, halsont, kittlande känsla eller irritation i halsen, dåsighet, ökad muskelspänning (kramper), minskad känsel i huden, dåsighet, huvudvärk, muntorrhet, illamående, stela eller ömma muskler, svaghetskänsla, influensaliknande symtom, generell sjukdomskänsla.
Mindre vanliga Dubbelseende, feber, hängande ögonlock, andfåddhet, röstförändringar.

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

Steg 1

Först och främst behöver din läkare gett dig diagnosen cervikal dystoni, för att rekommendera dig behandling med BOTOX®. En BOTOX®-behandling utförs i de allra flesta fall på en neurolog- eller rehabiliteringsmottagning.

Steg 2

En analys som läkaren genomför visar vilka muskler som ska injiceras med BOTOX® och i vilka doser. Till sin hjälp har läkaren i regel en apparat, en så kallad elektromyograf (EMG), som används för att identifiera vilka av dina muskler som är överaktiva. EMG-apparaten är kopplad till BOTOX®-sprutans nålspets. Via apparatens högtalare kan din läkare höra de elektriska signalerna som ”bombarderar” den spända muskeln, det hörs som ett sprakande ljud. I en del fall används också ultraljud för att kontrollera att nålen hamnar rätt i muskeln.

Steg 3

BOTOX® injiceras in i den överaktiva muskeln. Nålsticken känns ungefär som vid en blodprovstagning. Oftast krävs det flera injektioner i flera muskler, ibland i flera injektioner i samma muskler.

Efter BOTOX®-behandling

BOTOX® injiceras lokalt i muskeln och i sådana doser att risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen är mycket liten.

BOTOX®-injektioner är en del i behandlingen av din dystoni. Den andra delen är den uppföljande träningen under ledning av en fysioterapeut/sjukgymnast. Träningen är inriktad på att få tillbaka normal kroppsuppfattning, dämpa de okontrollerade spänningarna i de drabbade musklerna men också stärka de friska, korrigerande musklerna.

Effekt av BOTOX®

Effekten kan vara i upp till 12-16 veckor, beroende på vilken dos som injiceras i muskeln. Vanligtvis upprepas behandlingen var tredje månad. Effekten av BOTOX® försvinner ur kroppen helt och hållet efter ett antal månader om inte behandlingen upprepas.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser