Ihållande muskelkramper i ögonlock och ansikte

Ihållande muskelkramper och spasmer i ögonlock och ansikte kan vara mycket besvärande. Behandling med BOTOX® kan dämpa symtomen.

Blefarospasm och hemifacial spasm

Blefarospasm är ett tillstånd som påverkar musklerna runt ögonen. Du kan ha uppmärksammat tilltagande blinkningar, att kisa, särskilt i solljus, och problem med att hålla ögonen öppna. Kisningarna och blinkningarna är ofrivilliga och kan bli starkare över tid. Synen fungerar normalt då själva synsinnet är opåverkat, men svårigheten att hålla ögonen öppna medför att man periodvis blir funktionellt blind.

Hemifacial spasm visar sig till en början som sammandragningar av musklerna i den ena ansiktshalvan, speciellt omkring ena ögat. Spasmerna sprider sig från ögonområdet ned mot kinden och munnen inom några månader som tilltar i både styrka och periodicitet. Muskelsammandragningarna kan även visa sig i pannan och halsen. Spasmerna kan felaktig antas för tics.

Orsaker till spasmer runt ögonen

Spasmerna orsakas av en direkt störning på ansiktsnerven. För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver de få instruktioner från hjärnan. Instruktionerna skickas ut som elektriska signaler till musklerna. Muskelkramperna beror på att du fått en störning i hjärnans kontroll över musklernas aktivitet. De elektriska signalerna blir överaktiva och ”bombarderar” muskeln som leder till ökad spänning och förkortning av den drabbade muskeln. Det är den ökade muskelaktiviteten och hjärnans minskade muskelkontroll som kallas spasticitet.

Behandling med BOTOX® kan lindra ansiktsspasmer

Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling.

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. När BOTOX® injiceras i den spastiska muskeln dämpas överaktiviteten i muskeln och spasticiteten lindras.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Hängande ögonlock
Vanliga Lokal skada i ögats hornhinna (genomskinlig yta som skyddar framsidan av ögat), svårighet att helt sluta ögat, torra ögon, ljuskänslighet, ögonirritation, överproduktion av tårar, blåmärke under huden, hudirritation, svullnad i ansiktet.
Mindre vanliga Yrsel, försvagning av ansiktsmuskulaturen, hängande muskler på ena ansiktshalvan, inflammation i ögats hornhinna (genomskinlig yta som skyddar framsidan av ögat), onormal utåtvridning eller inåtvridning av ögonlocken, dubbelseende, synstörningar, dimsyn, hudutslag, trötthet.
Sällsynta Svullnad av ögonlocket.
Mycket sällsynta Magsår, sår och skada på hornhinnan (genomskinlig yta som skyddar framsidan av ögat).

 

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

Steg 1

Först behöver en läkare bedöma att det är blefarospasm eller hemifacial spasm du har för att utesluta tics.

Steg 2

Behandlingen ges via injektioner via nålstick på ögonbrynet, ögonlocket och under ögat.

Steg 3

Vid upprepade behandlingstillfällen kan dosen ökas, om svaret på den första behandlingen anses otillräckligt.

Efter BOTOX®-behandling

BOTOX® botar inte spasticiteten men den hjälper till att dämpa muskelkramperna. BOTOX® injiceras lokalt i huden och i små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen liten. Effekten av BOTOX® helt och hållet efter ett antal månader om inte behandlingen upprepas.

Effekt av BOTOX®

Ytterligare doser av BOTOX® kan ges när den kliniska effekten av en tidigare injektion har avtagit. En behandling med BOTOX® brukar sitta i tre månader hos majoriteten av patienterna och därefter kan behandlingen återupprepas vid behov.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser