Överaktiv blåsa med urinläckage

BOTOX® är en beprövad behandling vid överaktiv blåsa. Behandlingen kan hjälpa dig med dina besvär av urinläckage.

Överaktiv blåsa

Vid överaktiv urinblåsa är signalerna mellan urinblåsan och hjärnan ”överaktiva”. Din urinblåsa dras ihop som för att kissa, även när den inte är full. Du känner dig därför ständigt kissnödig med urinläckage som följd och kan kissa på dig.

När andra läkemedel kanske inte har hjälpt, eller om du upplever besvär av biverkningar av samma läkemedel, kan BOTOX® hjälpa. Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är ett lämpligt läkemedel för dig.

Orsaker till överaktiv blåsa och urinläckage

Överaktiv blåsa är ett tillstånd som kan ställa till stora besvär i vardagen. Överaktiv blåsa kan bero på störningar i nervsignalerna mellan hjärnan och urinblåsan vilket leder till att blåsans muskellager drar ihop sig mer ofta än vad det borde, oavsett hur mycket urin som finns i blåsan. Din blåsa är ”överaktiv”. Därför känner du ett starkt behov av att kissa även om blåsan inte är full och du kan drabbas av urinläckage och kissa på dig som följd.

Behandling med BOTOX® kan lindra överaktiv urinblåsa

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A och injiceras i urinblåsans muskellager. Behandlingen leder till att urinblåsans muskelsammandragningar hämmas. Den här effekten gör att ditt ständiga behov av att kissa och dina problem med urinläckage minskar.

För att urinblåsan ska kunna dras ihop behövs ett ämne som kallas acetylkolin. Detta ämne finns lagrat i nervtrådarnas ändar som finns i urinblåsans muskellager.

När hjärnan signalerar till urinblåsan att dra ihop sig flödar acetylkolin från nervändarna ut i muskellagret. Behandling med BOTOX® hämmar flödet av acetylkolin. Resultatet blir att urinblåsans muskellager inte dras ihop lika ofta som före behandlingen. Målet är att du ska kunna genomföra dina dagliga aktiviteter utan att känna dig begränsad av huruvida du är kissnödig eller inte, med den påverkan på livskvaliteten det för med sig.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Urinvägsinfektion, smärta när man kissar efter injektionen*.
Vanliga Bakterier i urinen, oförmåga att kissa (urinretention), ofullständig tömning av urinblåsan, kissar ofta under dagtid, vita blodkroppar i urinen, blod i urinen efter injektionen**.

* Denna biverkning kan också vara förknippad med injektionsproceduren.
**Denna biverkning är endast förknippad med injektionsproceduren.

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

En BOTOX®-behandling utförs i de allra flesta fall på en urolog- eller gynekologmottagning och är en kort procedur.

FÖRBEREDELSER INFÖR BEHANDLING MED BOTOX®

Några dagar före behandlingen kan din läkare/sjuksköterska be dig att lämna ett urinprov för att kontrollera om du har en pågående urinvägsinfektion. Även om du inte har en infektion kan du få en kur antibiotika i förebyggande syfte.

Ibland (6,5 % av alla patienter) kan BOTOX® orsaka att man under en begränsad period får svårt att viljemässigt tömma blåsan. Därför får de flesta patienter träna på hur man själv kan tömma urinblåsan med hjälp av en kateter s k självkatetisering eller RIK. Träningen sker oftast på urolog- eller gynekologmottagningen.

För att din läkare ska kunna utvärdera resultatet av BOTOX® blir du ombedd att fylla i en s k miktionslista under 2 dygn som visar hur ofta du kissar. Cirka 6 veckor efter behandlingen får du fylla i en ny miktionslista.

Med syfte att minska risken för blödning efter injektionerna med BOTOX® är det vanligt att de som använder blodförtunnande medel, t ex warfarin, får pausa sin behandling under en begränsad tid.

Steg 1

Vanligtvis inleds behandlingen med att en tunn kateter förs in i urinblåsan och en bedövningsvätska sprutas in. Bedövningsmedlet får sedan verka i 20 minuter. Din läkare kan i stället för blåsan välja att bedöva urinröret.

Steg 2

Därefter för läkaren in ett tunt instrument, ett så kallat cystoskop, genom urinröret och in i urinblåsan. I spetsen på cystoskopet finns en liten kamera som gör att läkaren via en tv-skärm kan se inuti urinblåsan.

Steg 3

Via cystoskopet injicerar sedan läkaren BOTOX® i blåsans muskellager med hjälp av en tunn nål. Vanligtvis ges 20 injektioner på olika ställen i blåsan. När injektionerna ges kan du känna ett visst obehag men förhoppningsvis inte smärta. Hela ingreppet tar normalt inte mer än cirka 10-15 minuter.

Efter BOTOX®-behandling

Direkt efter behandlingen kan man få mer besvär med urinläckage än före behandlingen. Blod i urinen är inte ovanligt den första tiden. För att få bra genomströmning av urinen och undvika att det blir koncentrerat är det bra om du kan dricka lite extra efteråt. Om du inte alls kan kissa efter behandlingen ska du börja använda kateter (RIK) enligt de instruktioner du fått.

Cirka två veckor efter behandlingen kommer du att ha kontakt med din läkare eller sjuksköterska för uppföljning och kontroll, bland annat för att säkerställa att din blåsa töms ordentligt.

Effekt av BOTOX®

Du kommer att kunna kissa normalt efter behandlingen. Några få patienter (6,5 %) kan under en begränsad period få svårt att viljemässigt tömma sin blåsa. Detta problem löser man då med hjälp av så kallad självkateterisering (RIK).

Effekten av en BOTOX®-behandling sitter i olika länge, vanligen 5-6 månader. Behandling måste därför i de flesta fall upprepas 1-2 gånger per år.

BOTOX® injiceras lokalt i blåsan och i mycket små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen mycket liten. Dessutom försvinner effekten av BOTOX® från kroppen helt och hållet efter ett antal månader om du inte upprepar behandlingen.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser