Kraftig svettning i armhålorna

Kraftig svettning påverkar din vardag och ditt välmående. Behandling med BOTOX® kan hjälpa till att minska besvären.

Axillär hyperhidros

När man svettas onormalt mycket och i en sådan omfattning att man får en försämrad livskvalitet och det inte går att förklara med andra bakomliggande sjukdomar, lider man av primär hyperhidros som sjukdomen kallas på läkarspråk.

Primär hyperhidros är en relativt vanlig sjukdom som drabbar cirka tre procent av Sveriges befolkning. Det finns alltså omkring 270 000 människor som har samma besvär som dig. I ungefär hälften av fallen kan sjukdomen förklaras med ärftliga orsaker, men i lika många fall vet man inte orsaken. Primär hyperhidros drabbar båda könen och i alla åldrar. Vanligast är att problemen debuterar i tonåren.

Orsaker till kraftiga svettningar

Patienter med hyperhidros har inte fler eller större svettkörtlar än normalt. De kraftiga svettningarna beror i stället på en större känslighet för värme, där nervsignaler från hjärnans temperaturcentrum ”bombarderar” svettkörtlarna att öka svettutsöndringen.

Behandling med BOTOX® kan lindra kraftiga svettningar

Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig. Tidigare lokal behandling har sannolikt prövats men inte hjälpt.

BOTOX® är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A som injiceras djupt i huden och verkar på svettkörtlarna. Här dämpar BOTOX® ”bombardemanget” av nervsignaler till svettkörtlarna från hjärnan. Det gör att svettningarna minskar eller upphör.

När hjärnans temperaturcentrum skickar instruktioner i form av nervsignaler till svettkörtlarna frigörs ett kemiskt ämne som kallas acetylkolin som finns lagrat i små blåsor i nervtrådarnas ändar. Detta ämne behövs för att svettkörtlarna ska börja utsöndra svett.

Behandling med BOTOX® gör att acetylkolin inte frigörs från nervändorna. Det betyder att instruktionen till körtlarna att börja svettas hämmas.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Smärta vid injektionsstället.
Vanliga Huvudvärk, domningar, vallningar, ökad svettning på andra ställen än armhålorna, onormal lukt från huden, klåda, knölar under huden, håravfall, smärta i extremiteterna t.ex. händer och fingrar, smärta, reaktioner och svullnader, blödningar eller brännande känsla samt ökad känslighet vid injektionsstället, generell svaghet.
Mindre vanliga Illamående, muskelsvaghet, svaghetskänsla, muskelsmärta, ledproblem.

 

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

En behandling med BOTOX® ges vanligtvis på hud- och neurologklinik eller specialiserad svettmottagning. Behandling är i allmänhet en kort procedur på cirka 15 min.

VANLIGA MÅL KAN VARA

Före behandlingen görs en hälsoundersökning för att din läkare ska kunna ställa diagnosen primär hyperhidros dvs att säkerställa att det inte finns bakom-
liggande sjukdomar som orsakar dina besvär med svettningar.

Under läkarbesöket diskuterar ni också eventuellt behov av bedövning (sticken känns ungefär som myggbett).

För att bli aktuell för behandlingen får du inte lida av vissa neurologiska sjukdomar. Är du kvinna får du inte vara gravid eller amma.

Du uppmanas att inte raka dina armhålor under ca 1 vecka före behandlingen och inte använda aluminiumklorid-lösningar som t ex Absolut Torr, Bats eller Stop 24.

Steg 1

För dig som önskar bedövning appliceras vanligtvis en så kallad EMLA-kräm en stund före behandlingen påbörjas. Även annan typ av bedövning kan förekomma. Behandlingen med BOTOX® inleds med att läkaren identifierar och markerar var injektionerna med BOTOX®. Därefter ges 18-20 injektioner i vardera armhåla. Även om svettningarna är mer besvärande i ena armhålan, behandlar man i regel båda armhålorna. Nålsticken känns ungefär som myggbett.

Steg 2

Behandlingen inleds med att läkaren identifierar vilket område i armhålorna som ska behandlas. Det görs genom att stryka ut en jodlösning i armhålorna därefter penslas ett stärkelsepulver (det är faktiskt vanligt potatismjöl) ovanpå jodlösningen.

Steg 3

När jodlösningen och potatismjölet kommer i kontakt med svett bildas mörka områden. Läkaren ritar en cirkel runt de mörka områdena. Sedan tvättas allt bort, kvar blir cirkeln som markerar var på huden behandlingen ska genomföras. Läkaren märker ut med en penna var injektionerna med BOTOX® ska ges. Därefter ges de 18-20 injektionerna nära (men inte i) de markerade punkterna i vardera armhålan.

Efter BOTOX®-behandling

I normala fall kan du återgå till arbete eller skola direkt efter behandlingen. Under ett par dagar framåt kan du uppleva smärta och svullnad på injektionsställena. Ibland kan man svettas mer på något annat ställe på kroppen. Hudtorrhet kring det behandlade hudområdet är inte ovanligt och kan under en kortare period behandlas med en mjukgörande kräm.

Ibland önskar din läkare ha kontakt en kort tid efter behandlingen. Normalt blir du kallad till din läkare igen efter 6-12 månader för en ny behandling med BOTOX®.

Effekt av BOTOX®

Ytterligare doser av BOTOX® kan ges när den kliniska effekten av en tidigare injektion har avtagit. Effekten av en behandling med BOTOX® brukar vara i tre månader.

BOTOX® injiceras lokalt i huden och i små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen mycket liten. Dessutom försvinner effekten av BOTOX® helt och hållet efter ett antal månader om inte behandlingen upprepas.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser