Urinläckage till följd av nervskada

Neurogen överaktiv blåsa är ett tillstånd som kan ställa till stora besvär i vardagen. Behandling med BOTOX® kan hjälpa.

Neurogen överaktiv blåsa

Vid neurogen överaktiv urinblåsa är signalen mellan urinblåsan och hjärnan ”överaktiv”. Din urinblåsa dras ihop som för att kissa på ett okontrollerat sätt, även när den inte är full. Du känner dig därför ständigt kissnödig, med urinläckage och att du kan kissa på dig som följd.

När andra läkemedel kanske inte har hjälpt, eller om du upplever besvär av biverkningar av samma läkemedel, kan BOTOX® vara ett alternativ. Om du får BOTOX® ordinerat som behandling så anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig.

Orsaker till överaktiv blåsa och urinläckage

På grund av en skada i ryggmärgen eller multipel skleros (MS) kan det uppkomma störningar i ”signaltrafiken” mellan hjärnan och urinblåsan som orsakar att blåsans muskellager drar ihop sig mer ofta än vad den borde, oavsett hur mycket urin som finns i den. Din blåsa är ”överaktiv”. Därför känner du ett starkt behov av att kissa även om blåsan inte är full och du kan drabbas av urinläckage.

Behandling med BOTOX® kan lindra överaktiv urinblåsa

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin, vilket injiceras i urinblåsans muskellager. Behandlingen leder till att urinblåsans ohämmade muskelsammandragningar lugnas ned. Den här effekten gör att ditt ständiga behov av att kissa och dina problem med urinläckage minskas.

För att urinblåsan ska kunna dras ihop behövs ett ämne som kallas acetylkolin. Detta ämne finns lagrat i små behållare i nervtrådarnas ändar som finns i urinblåsans muskellager.

När hjärnan signalerar till urinblåsan att dra ihop sig flödar acetylkolin från nervändarna ut i muskellagret. Behandling med BOTOX® hämmar flödet av acetylkolin. Resultatet blir att urinblåsans muskellager inte dras ihop lika ofta som utan behandling. Målet med behandlingen är att du ska kunna utföra dagliga aktiviteter utan att vara begränsad av huruvida du känner dig kissnödig eller inte.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Mycket vanliga Urinvägsinfektion, oförmåga att kissa (urinretention).
Vanliga Sömnlöshet, förstoppning, muskelsvaghet, muskelkramp, blod i urinen efter injektionen*, smärta när man kissar efter injektionen*, utbuktning i urinblåsans vägg (blåsdivertrikel), trötthet, problem vid gång (gångstörning), eventuella okontrollerade kroppsreaktioner (t.ex. kraftiga svettningar, bultande huvudvärk eller ökad puls) vid tiden för injektionen (autonom dysreflexi)*, trilla omkull.

*En del av dessa vanliga biverkningar kan också ha ett samband med injektionsproceduren.

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Så går behandling med BOTOX® till

En BOTOX®-behandling utförs i de allra flesta fall på en urolog- eller gynekologmottagning och är en kort procedur.

FÖRBEREDELSER INFÖR BEHANDLING MED BOTOX®

Några dagar före behandlingen kan din läkare/sjuksköterska be dig att lämna ett urinprov för att kontrollera om du har en pågående urinvägsinfektion. Även om du inte har en infektion kan du få en kur antibiotika i förebyggande syfte.

BOTOX® kan orsaka att man under en begränsad period får svårt att viljemässigt tömma blåsan. Då behövs en kateter. För dig som redan använder en sådan vet hur det fungerar, men för de flesta andra måste man därför träna på hur man själv kan tömma urinblåsan med hjälp av s k självkatetisering eller RIK. Träningen sker oftast på urolog-eller gynekologmottagningen.

För att din läkare ska kunna utvärdera resultatet av BOTOX® blir du ombedd att fylla i en s k miktionslista under 2 dygn som visar hur ofta du kissar. Cirka 6 veckor efter behandlingen får du fylla i en ny miktionslista.

Med syfte att minska risken för blödning efter injektionerna med BOTOX® är det vanligt att de som använder blodförtunnande medel, t ex warfarin, får pausa sin behandling under en begränsad tid.

I de allra flesta fallen ges lokalbedövning men i en del fall kan din läkare föreslå att behandlingen sker under narkos (sövning). Detta tar din läkare upp med dig före behandlingen.

Steg 1

Vanligtvis inleds behandlingen med att en tunn kateter förs in i urinblåsan och en bedövningsvätska sprutas in. Bedövningsmedlet får sedan verka i 20 minuter. Din läkare kan istället för blåsan välja att bedöva urinröret. För några patienter kan det som nämnt ovan bli aktuellt med nedsövning.

Steg 2

Därefter för läkaren in ett tunt instrument, det kallas cystoskop, genom urinröret och in i urinblåsan. I spetsen på cystoskopet finns en liten kamera som gör att läkaren via en tv-skärm kan se in i urinblåsan.

Steg 3

Via cystoskopet injicerar sedan läkaren BOTOX® i blåsans muskellager med hjälp av en tunn nål. Vanligtvis ges 30 injektioner på olika ställen i blåsan. När injektionerna ges kan du känna ett visst obehag men inte smärta. Hela ingreppet tar normalt inte mer än cirka 10-15 minuter.

Efter BOTOX®-behandling

Direkt efter behandlingen kan man få mer besvär med urinläckage än före behandlingen. Blod i urinen är inte ovanligt den första tiden. För att få bra genomströmning av urinen och undvika att det blir koncentrerat är det bra om du kan dricka lite extra efteråt. Om du inte sedan tidigare använder kateter och får svårt att kissa ska du börja använda kateter (RIK) enligt instruktion.

Cirka två veckor efter behandlingen kommer du i regel att ha kontakt med din läkare eller sjuksköterska för uppföljning och kontroll att din blåsa töms ordentligt.

Har du inte behövt använda kateter före behandlingen, men är i behov av detta direkt efter behandlingen, så kan du förvänta dig att din blåsfunktion kommer tillbaka efter en kortare period.

Effekt av BOTOX®

BOTOX® injiceras lokalt i blåsan och i mycket små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig i andra delar av kroppen mycket liten. Effekten av BOTOX® försvinner helt och hållet efter en tid så länge du inte upprepar behandlingen.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser