Information
om BOTOX®

Ordlista och information om BOTOX®

Injektion, botulinumtoxin typ A och biverkning är ord som används på denna webb. Läs förklaringarna till dessa och till andra ord i vår ordlista. Ordlistan är sorterad i alfabetisk ordning för att underlätta för dig att bläddra bland orden.

 

A

 • Acetylkolin:

  En signalsubstans i nervtrådarnas ändar som påverkar att muskler drar sig samman. BOTOX® har en påverkan på acetylkolin genom att hämma flödet av signalsubstansen så att muskeln inte ska dra ihop sig lika mycket.

 • Antercollis:

  Krampaktig huvudvridning framåt.

 • Axillär hyperhidros :

  Sjukdom som orsakar kraftiga svettningar i armhålor.

B

 • Biverkningar:

  Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

 • Botulinumtoxin typ A:

  Den aktiva substansen i BOTOX®.

 • Blefarospasm :

  En kronisk neurologisk sjukdom som påverkar musklerna runt ögonen.

C

 • Cerebral pares:

  Sjukdom hos barn orsakad av skador på de områden i hjärnan som ger instruktioner till musklerna.

 • Cervikal dystoni:

  En neurologisk rörelserubbning som orsaker kramper i nacke och skuldror.

 • Clostridium botulinum :

  Den bakterie som producerar botulinumtoxin.

 • Cystoskop:

  Smalt, flexibelt rör, genom vilket man kan föra in en nål för att genomföra en injektionsbehandling.

E

 • Elektromyograf (EMG):

  En apparat som används för att mäta elektrisk aktivitet i muskler.

 • EMLA-kräm :

  En kräm som ger en lokalbedövning.

F

 • Felställning:

  Leder som börjar vrida sig och peka åt annat håll.

H

 • Huvudvärkskalender:

  En verktyg centralt för att diagnostisera migrän, liksom att följa och utvärdera behandlingen. Fylls i av patienten själv, digitalt eller i pappersform.

 • Hemifacial spasm :

  Sammandragning av ansiktsmuskler som påverkar den ena ansiktshalvan.

I

 • Injektion:

  Behandlingsform där man sprutar in läkemedel i kroppen med hjälp av en tunn nål.

K

 • Kronisk:

  Långvarig, utdragen, konstant. Jämför episodisk.

 • Kronisk migrän:

  En distinkt form av sjukdomen migrän, liksom den svåraste formen, vilken innebär huvudvärk minst 15 dagar i månaden, varav minst åtta dagar med migrän. Cirka två procent av alla svenskar, omkring 200 000, uppskattas lida av kronisk migrän.

 • Kontrakturer:

  En åtstramning av muskler, ligament eller senor som hindrar normal rörlighet.

L

 • Latercollis:

  Krampaktig huvudvridning mot ena axeln.

M

 • Migräntest :

  Ett test för att ta reda på om du lider av sjukdomen migrän. Används också för att avgöra sjukdomens svårighetsgrad och hur mycket du påverkas av sjukdomen. Två exempel på test är HIT6 och MIDAS.

 • Muskeltonus:

  (Muskel)tonus betyder ofrivillig muskelspänning, eller mer exakt det upplevda motståndet att sträcka ut muskeln i avslappnat tillstånd. Förändrad muskeltonus är ett symtom vid neurologisk skada eller sjukdom.

N

 • Neurologisk:

  Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar nervsystemen.

 • Neurogen överaktiv blåsa :

  En sjukdom orsakad av skada i ryggmärgen eller multipel skleros (MS) som påverkar urinblåsan, med urinläckage som följd.

R

 • RIK:

  Förkortning av Ren Intermittent Kateterisering. Används för att tömma urinblåsan med hjälp av en tunn och flexibel kateter.

 • Retrocollis:

  Krampaktig huvudvridning bakåt.

S

 • Spasticitet:

  Ökad muskelspänning som triggar spontana reflexrörelser. Det innebär ofrivilliga rörelser av kroppsdelar. Kan även kallas muskelkramper.

 • Stroke:

  Stroke är ett samlingsnamn för olika hjärnskador som orsakas av en blödning i hjärnan eller av en blodpropp.

 • Spetsfot:

  Permanent missbildning med neråtböjd fot, till exempel till följd av obehandlad juvenil cerebral pares.

T

 • Torticollis:

  Krampaktig huvudvridning åt höger eller vänster.

 • Tågång:

  Medför att barnet inte kan sätta ner hälen på marken vid gång och barnet börjar gå på tå. Se även spetsfot.

Ö

 • Överaktiv blåsa :

  Ett tillstånd som påverkar urinblåsan att bli för aktiv.

Stäng

 • Inga tillgängliga referenser
Referenser