Kronisk migrän och
huvudvärk varje dag

Migränanfall och migränsymtom

Migrän är en neurologisk delvis ärftlig sjukdom. Den kännetecknas av återkommande attacker med pulserande, ofta halvsidig, huvudvärk som kan förvärras av olika utlösande faktorer. Ofta äger huvudvärksattackerna rum i kombination med andra symtom som illamående, överkänslighet för ljud, ljus och dofter och förvärras av fysisk aktivitet.

De migränmediciner som finns tillgängliga för dig kan antingen vara sådana som hjälper under ett migränanfall, eller som verkar förebyggande för att lindra besvären från migrän under en längre period. BOTOX® är ett förebyggande läkemedel som kan hjälpa dig att förhindra migränattacker eller göra så att de blir mindre kraftiga och återkommer mer sällan. Om din läkare ordinerat dig BOTOX® som en del av din migränbehandling så är det för att BOTOX® anses vara ett lämpligt läkemedel för dig.

BOTOX® är en godkänd migränbehandling

Det finns olika svårighetsgrader på migrän. För att det ska klassas som kronisk migrän ska du ha 15 eller fler huvudvärksdagar per månad varav minst 8 huvudvärksdagar per månad av migränkaraktär, vilket ska uppträda under minst tre månader under ett år. BOTOX® är en migränbehandling godkänd specifikt för just kronisk migrän. När annan migränmedicin inte har hjälpt, eller om du upplever besvär av biverkningar av samma medicin, kan BOTOX® vara ett alternativ.

När du och din läkare bestämt er för behandling med BOTOX® kan du förbereda dig genom att läsa mer om hur en BOTOX®-behandling går till

Behandling med BOTOX®

Ett sätt för dig att ta kontroll över din migrän är att lära dig mer om sjukdomen och lära dig känna igen ditt migränmönster. Vi har samlat material som kan hjälpa dig

Migränsymtom och migräntest

Kronisk migrän

Du tjänar på att förstå vad kronisk migrän innebär, hur det påverkar dig och din kropp. Då kan du lättare prata med din läkare eller sjuksköterska om din sjukdom och din behandling. För dig som har kronisk migrän eller någon i din närhet som lever med sjukdomen finns det mer stöd och information att få.

Kronisk Migrän

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser