BOTOX® är ett läkemedel godkänt för att behandla kronisk migrän

När annan migränmedicin inte har hjälpt, eller om du upplever besvär av biverkningar av samma medicin, kan BOTOX® vara ett alternativ. Om du får BOTOX® ordinerat är det för att din läkare anser att det är det mest lämpliga läkemedlet för dig i din behandling mot migrän.

BOTOX® innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. Detta är ett protein som studier visat minskar frisättningen av ämnen som är förknippade med uppkomst av smärta. Förenklat uttryckt höjer BOTOX® smärttröskeln i nerver som förmedlar smärtan vid migrän, vilket i sin tur resulterar i en lindring av migränanfallen. BOTOX® är kanske mer känd för sin muskelavslappnande effekt, men den bedöms vara av underordnad betydelse vid migränbehandling. Målet med behandlingen är att helt ta bort eller mer sannolikt lindra dina migränsymtom så att du i högre grad kan ta del av dina vardagliga aktiviteter med ökad livskvalitet som följd.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

Precis som andra läkemedel kan BOTOX® ge biverkningar, men det betyder inte att alla får dem.

Vanliga Huvudvärk, migrän, muskelsvaghet i ansiktet, hängande ögonlock, hudutslag, klåda, smärta i nacken, muskelsmärta, muskelkramp, muskelstelhet, muskelspändhet, muskelsvaghet, smärta vid injektionsstället.
Mindre vanliga Svårigheter att svälja, smärta i huden, smärta i käken.

Du kan läsa mer om vanliga biverkningar på denna webbsajt eller på fass.se.

Behandling med BOTOX® vid kronisk migrän

INFÖR BEHANDLING MED BOTOX®

1
2

När du träffar din läkare inför behandlingen med BOTOX® görs en noggrann genomgång av din sjukdomssituation. En viktig komponent är hur ofta och med vilken svårighetsgrad du lider av huvudvärk och migrän. Mot bakgrund av vad du berättar kan läkaren ställa korrekt diagnos. BOTOX® är godkänt för behandling av kronisk migrän. Om du är kvinna kommer din läkare att fråga om du är gravid eller ammar. I dessa fall rekommenderas inte behandling med BOTOX®.

Bedömer din läkare att du överanvänder smärtstillande, eller andra läkemedel som används för att lindra anfall, kan det bli aktuellt med en nedtrappning av dessa läkemedel innan du börjar behandling med BOTOX®. Du kommer kunna fortsätta med dessa läkemedel efter behandlingen, med vissa restriktioner. Om behandlingen är lyckad kommer du troligen inte behöva dessa läkemedel lika mycket.

3

En viktig verktyg för att diagnostisera och följa migränsjukdomen är en så kallad huvudvärkskalender. Denna är central även apropå BOTOX®-behandlingen. Inför behandlingen brukar läkaren gå igenom kalendern. Med hjälp av kalendern kan du och din läkare utvärdera resultatet av BOTOX®-behandlingen. Ett liknande verktyg är migräntest. Du kan ta hjälp av ett migräntest på denna webbsajt som underlag inför besöket hos läkaren för att underlätta i dialogen.

BOTOX®-BEHANDLING

4
5

En BOTOX®-behandling utförs i de allra flesta fall på en neurologmottagning eller hos huvudvärksspecialiserad läkare eller sjuksköterska och är en kort procedur som i många fall inte tar mer än 15 minuter. Du behöver inte planera för att stanna över dagen på kliniken.

Själv behandlingen börjar med att läkaren tvättar av området för injektionerna. Din läkare eller sköterska injicerar BOTOX® enligt ett godkänt protokoll omfattandes 31 platser runtom på huvudet; 7 i pannan, 4 på vardera sida av huvudet, 6 på baksidan av huvudet och 4 precis ovanför hårfästet i nacken samt 3 i vardera skuldra. Om huvudvärken brukar vara kraftigare i en viss del av huvudet kan du få några extra injektioner i detta område. Sammanlagt kan du få max 39 injektioner.

6

Med en tunn nål injiceras små mängder BOTOX® in under huden. Vanligtvis känns injektionerna inte mer än som nålstick. Du kan bli ombedd att stanna kvar en stund på mottagningen för att säkerställa att du mår bra efter behandlingen. Det kan hända att du får bulor i huden på de ställen där du fått injektionerna, oftast försvinner dessa inom några timmar.

EFTER BEHANDLING MED BOTOX®

7
8

Undvika att gnugga på eller massera injektionsställena det första dygnet. Det kan riskera att ”flytta runt” effekten. I de allra flesta fall kan man återgå till arbete och vardagsliv direkt efter behandlingen.

Återbesöket planeras in cirka tre månader efter behandlingstillfället. I samband med besöket går du och din läkare igenom den ifyllda huvudvärkskalendern för att utvärdera resultatet av BOTOX®. I regel ges en ny behandling i samband med återbesöket.

9

BOTOX® injiceras lokalt i huden och i små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen mycket liten. Effekten av BOTOX® försvinner ur kroppen helt och hållet efter ett antal månader om inte behandlingen upprepas.

Resultat och effekt av BOTOX®-behandling

Effekten av BOTOX® byggs i regel upp gradvis över tid. För vissa räcker det med ett injektionstillfälle för att effekten ska kännas av, för andra krävs fler injektionstillfällen. Vissa patienter kommer inte uppleva en kliniskt relevant effekt förrän nio månader efter påbörjad behandling.

Baserat på vetenskapliga studier kan BOTOX® minska frekvensen av antalet dagar med huvudvärk och migrän. De anfall man ändå får kan vara mildare och kortare än vad de var före behandlingen. Målet med behandlingen är att minska dina migränsymtom så mycket som möjligt och i bästa fall bli av med dem helt.

Effekten av en BOTOX®-behandling sitter i cirka tre månader. Behandling måste därför i regel upprepas var tredje månad. Huvudvärken kan i en del fall komma tillbaka strax före nästa injektionstillfälle. Detta kan vara en anledning till att justera antalet injektioner och tiden mellan injektionstillfällena. Effekten av BOTOX® byggs oftast upp gradvis över tid.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats finns material och annat stöd för dig som patient.

Information och stöd om BOTOX®

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser