Få en bild av hur din migränbehandling fungerar

Huvudvärkskalender

Ett vanligt mål för behandlingen är minskat antal dagar med migrän och huvudvärk, alternativt att intensiteten minskar under dessa dagar. För att kunna följa utvecklingen och effekten av behandlingen på ett korrekt sätt är det därför viktigt att veta hur många dagar du lider av huvudvärk och migrän. Syftet med det är att du som patient ska kunna följa upp din pågående migränbehandling med din behandlande läkare.

Antalet huvudvärksdagar över tid fångas lämpligast i en huvudvärkskalender. I bland underskattar patienter sin sjukdom eller följer inte upp sin migränbehandling. Ett sätt att få en mer korrekt bild av migränbehandlingen är att vända på frågeställningen: Hur många dagar i månaden har du absolut ingen huvudvärk överhuvudtaget? En huvudvärkskalender är ett beprövat verktyg för detta.

Bedöm dina migränbesvär och migränbehandling

Med hjälp av några enkla steg kan du förbereda dig på en mer givande dialog med din behandlande läkare eller sjuksköterska om hur migränen påverkar ditt liv och hur din behandling fungerar. Du kommer ha både bra och dåliga dagar under din behandling, men läkaren kommer vilja försöka greppa svårighetsgraden och i vilken utsträckning din migrän utgör ett hinder för dig i dina vardagliga aktiviteter.

Headache Intensity Test, HIT6, består av sex frågor och är ett välkänt test för att avgöra sjukdomens svårighetsgrad under pågående behandling. Du kan klicka i, skriva ut och ta med dig resultaten till dina behandlingstillfällen och utvärdera din migränbehandling.

1

När du har huvudvärk, hur ofta är smärtorna starka?

0%
2

Hur ofta begränsar huvudvärken dig från att göra vardagliga aktiviteter, så som hushållsarbete, jobb, skolarbete eller sociala aktiviteter?

0%
3

När du har huvudvärk, hur ofta önskar du att du kunde lägga dig ner?

0%
4

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig för trött för att utföra ditt jobb eller andra vardagliga aktiviteter på grund av din huvudvärk?

0%
5

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig uppgiven, ilsken eller irriterad på grund av huvudvärken?

0%
6

Under de senaste fyra veckorna, hur ofta har huvudvärken begränsat din förmåga att koncentrera dig på jobbet eller vid vardagliga aktiviteter.

0%
Beräkna resultatet

Totalt antal poäng:

Det totala antalet poäng varierar mellan 36-78.

Höga poäng indikerar att huvudvärken har stor inverkan på ditt liv. Gör testet och ha det som utgångspunkt för diskussion med din läkare. Testet är bland annat ett konkret sätt att utvärdera behandlingen.

Var vänlig och svara på samtliga frågor för att få ditt resultat.

Migrän i flera dagar eller ont i huvudet varje dag

Orsaken är inte helt klarlagd, men man vet att migrän kan utlösas av till exempel stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Huvudvärken kan komma plötsligt eller med olika symtom före. Både vuxna och barn kan uppleva migrän.

Migränsjukdomen kan specificeras genom hur ofta huvudvärken förekommer. Huvudvärken tenderar att uppstå på huvudets framsida eller sidor och kan ibland flytta sig under ett migränanfall. Den smärta man upplever beskrivs ofta som bultande, och att den normalt förvärras av ljus, ljud, lukt och fysisk aktivitet.

Vanliga migränsymtom

Vanliga migränsymtom är:

 • Huvudvärk, som förvärras vid fysisk aktivitet
 • Matleda, illamående och kräkningar
 • Synrubbningar (blinkande ljus, blinda fläckar i synfältet, sicksackmönster, etc.)
 • Ljuskänslighet (fotofobi)
 • Ljudkänslighet (fonofobi)
 • Luktkänslighet (osmofobi)
 • Stickningar/krypningar/svaghet/domningar i armar och ben

Smärta i samband med migrän är som oftast ensidig smärta, dvs. uppstår endast på ena delen av huvudet.

Kronisk migrän definieras som huvudvärk under 15 eller fler dagar varje månad. Av dessa 15 huvudvärksdagar ska minst 8 dagar vara med migränsymtom. Detta ska därtill pågå i minst tre månader under ett år. De tre månaderna behöver alltså inte vara sammanhängande. Det är viktigt att du får rätt diagnos av din läkare eller huvudvärksspecialist. BOTOX® har indikationen kronisk migrän.

Migränattack och symtom vid migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom, där huvudvärken är en del. Migränanfall har olika orsaker men följer ofta samma mönster: försymtom – aurafas – smärtfas – återhämtningsfas. Att lära sig känna igen dessa faser kan också hjälpa dig att enklare förstå när ett migränanfall är på gång och lära dig hur du ska hantera migränanfallen.

 • Försymtom: kan bland annat kännetecknas av trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter eller sug efter vissa livsmedel.
 • Aurafas: innebär till exempel synrubbningar, talsvårigheter, stickningar och domningar i armen. Symtomen kan hålla i sig i 15 till 60 minuter. Alla får inte migrän med aura och då upplever man inte denna fas. Andra går endast igenom denna fas och inte själva smärtfasen.
 • Smärtfas: kallas även huvudvärksfasen. Kännetecknas av stark, dunkande, ofta ensidig huvudvärk, samt illamående och känslighet för ljud, ljus och dofter. Värken kan hålla i sig mellan fyra timmar och upp till tre dygn.
 • Återhämtningsfas: Detta inträffar efter att huvudvärken avtagit och man kan känna sig väldigt trött och urlakad.

BOTOX® är ett receptbelagt läkemedel som ges som injektioner efter din läkares ordination. På denna webbplats kan du läsa mer om hur behandling med BOTOX® går till.

Behandling av kronisk migrän

Stäng

 • Inga tillgängliga referenser
Referenser