Om BOTOX®
och BOTOX®-injektioner

Former av BOTOX®-behandlingar

BOTOX® har använts under flera decennier och över hela världen. Det ges i form av injektioner i muskler eller huden relevanta för den aktuella sjukdomen. BOTOX® är godkänt som läkemedel för flera olika sjukdomar och symtom.

Botulinumtoxin typ A

BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A.

Det är viktigt är att du får rätt diagnos för din sjukdom. En av de vanligaste sjukdomarna som BOTOX® används för är kronisk migrän. En svår form av migrän som innebär ofta förekommande huvudvärk och migränanfall, med stor negativ påverkan på vardagen. På denna webbsajt kan du läsa mer om hur BOTOX® används för att behandla kronisk migrän.

Muskelkramper, urinläckage, kraftiga svettningar i armhålor är några tillstånd BOTOX® har effekt på. Här kan du läsa mer om vilka sjukdomar utöver kronisk migrän som BOTOX® används inom.

BOTOX®-behandlingar

Därför får du BOTOX®

Du har fått BOTOX® ordinerat som behandling eftersom din läkare anser att det är ett lämpligt läkemedel för dig. Målet för varje behandling med BOTOX® är att du ska uppleva mindre besvär av din sjukdom och kunna ta del av dina vardagliga aktiviteter i högre grad.

Du har blivit ordinerad BOTOX® som behandling. Här kan du förbereda dig genom att läsa mer om hur en BOTOX®-behandling går till

Behandling med BOTOX®

Vad gör BOTOX®?

När det gäller migrän och huvudvärk kan man förenklat säga att BOTOX® minskar förekomsten av ämnen som har med uppkomst av smärta att göra. Studier pekar på att BOTOX® på detta sätt försämrar hjärnans förmåga att uppfatta smärta. Det innebär att du efter en BOTOX®-behandling ska kunna känna dig mindre besvärad av de symtom som är förknippade med huvudvärk och migrän.

Stäng

  • Inga tillgängliga referenser
Referenser